wrzesień 2018

Month

Problem narkotyków dotyczy zarówno młodzieży polskiej jak i niemieckiej, tej z dużych metropolii, jaki i tej z małych miast i wsi. Pojawienie się dopalaczy, ich dostępność, wpłynęło na metody działania policji. Obecnie niezmiernie istotnym jest podnoszenie świadomości młodych ludzi co do skutków zażywania tych substancji. Edukacja to nasza najważniejsza broń w walce o zdrowie i...
Read More
Dziś we wrocławskim ratuszu wraz z Hetmanem Kraju Środkowoczeskiego Jaroslavą Pokorną Jermanovą, podpisaliśmy porozumienie o współpracy obu regionów. To kolejny przykład doskonałej współpracy jaką mamy z naszym południowym sąsiadem. Dolny Śląsk od wielu lat prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z regionami w Europie i poza nią. Jej fundamentem jest współpraca z najbliższymi sąsiadami, czyli z Czechami...
Read More
Dolny Śląsk rozwija się m.in. dzięki funduszom unijnym. Wiele już osiągnęliśmy i sprawnie inwestujemy unijne pieniądze z naszego 9 miliardowego budżetu. Budujemy drogi, szpitale, kupujemy nowoczesne pociągi, a także wspieramy lokalnych przedsiębiorców. To namacalne dowody na to, że samorząd umiejętnie zarządza funduszami unijnymi. Rozwój Dolnego Śląska to niepodważalna zasługa obecności Polski w Unii Europejskiej. Na...
Read More
Zakończyły się prace w Uzdrowiskowym Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej „Teresa” w Jedlinie Zdroju, w którym w lipcu tego roku wybuchł pożar i strawił dużą część dachu oraz poddasza budynku. Dziś otworzyłem tę jednostkę Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Prace kosztowały 550 tys. zł. Pieniądze przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Szpital od czasu pożaru był całkowicie zamknięty, prace musiały zostać...
Read More
Dolnośląscy kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy Miękini. Droga, która została właśnie otwarta skomunikowała most na Odrze z drogą krajową 94 i drogą wojewódzką 340. Trasa kosztowała ponad 62 miliony złotych z czego 48 mln zł przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Celem tego połączenia drogowego jest przeniesienie transportu po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej oraz odciążenie...
Read More
Dzięki naszym staraniom Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu. Pieniądze trafią do 17 dolnośląskich gmin. Podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w...
Read More

Przyszłość regionu należy budować w oparciu o dobry, ambitny program
uwzględniający interesy wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych
mieszkających na wsi, jak i w mieście

Cezary Przybylski
Dobiega końca wielka odnowa zabytkowych murów obronnych w Lwówku Śląskim. Gmina realizuje projekt, na który Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał ponad 8,3 mln zł dofinansowania. W ramach rewitalizacji przewidziano remont łącznie 1350 metrów bieżących murów (w tym ich iluminację), remont Baszty Lubańskiej i Baszty Bolesławieckiej, odnowę fontanny z Czaplą oraz konserwację pomnika Ofiar I Wojny Światowej....
Read More

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest zadaniem dla nas wszystkich. Niezmiernie ważne jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych poprzez programy grantowe skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Cezary Przybylski
Wystartowała trzecia edycja budżetu obywatelskiego – Dolnośląskie Małe Granty.  Do tej pory dzięki DMG zostało zrealizowanych blisko 130 projektów. W tym roku do 750 tys. zł zwiększamy środki, które przeznaczamy na realizację Państwa projektów. W ubiegłym roku budżet DMG wyniósł 250 tys. zł. W pierwszej połowie tego roku urósł do pół miliona złotych. Obecnie na...
Read More
1 2