wrzesień 5, 2018

Day

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest zadaniem dla nas wszystkich. Niezmiernie ważne jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych poprzez programy grantowe skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Cezary Przybylski
Wystartowała trzecia edycja budżetu obywatelskiego – Dolnośląskie Małe Granty.  Do tej pory dzięki DMG zostało zrealizowanych blisko 130 projektów. W tym roku do 750 tys. zł zwiększamy środki, które przeznaczamy na realizację Państwa projektów. W ubiegłym roku budżet DMG wyniósł 250 tys. zł. W pierwszej połowie tego roku urósł do pół miliona złotych. Obecnie na...
Read More