wrzesień 20, 2018

Day

Dziś we wrocławskim ratuszu wraz z Hetmanem Kraju Środkowoczeskiego Jaroslavą Pokorną Jermanovą, podpisaliśmy porozumienie o współpracy obu regionów. To kolejny przykład doskonałej współpracy jaką mamy z naszym południowym sąsiadem. Dolny Śląsk od wielu lat prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z regionami w Europie i poza nią. Jej fundamentem jest współpraca z najbliższymi sąsiadami, czyli z Czechami...
Read More
Dolny Śląsk rozwija się m.in. dzięki funduszom unijnym. Wiele już osiągnęliśmy i sprawnie inwestujemy unijne pieniądze z naszego 9 miliardowego budżetu. Budujemy drogi, szpitale, kupujemy nowoczesne pociągi, a także wspieramy lokalnych przedsiębiorców. To namacalne dowody na to, że samorząd umiejętnie zarządza funduszami unijnymi. Rozwój Dolnego Śląska to niepodważalna zasługa obecności Polski w Unii Europejskiej. Na...
Read More