Nowe ścieżki rowerowe, mała infrastruktura turystyczna oraz obiekty rekreacyjne – trwa realizacja transgranicznego projektu „Przygoda z Nysą”. Jego głównym celem jest poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz poprawa jakości istniejącej bazy turystyki wodnej i pieszo – rowerowej.

Nysa Łużycka, jeszcze do niedawna stanowiła jedynie granicę. Dziś, dzięki wspólnym projektom rozwojowym, staje się synonimem dobrej zabawy, aktywnego trybu życia oraz doskonałym przykładem wykorzystania atutów terenu przygranicznego w ofercie turystycznej regionu. Powstające znaki szlaku wodnego na Nysie, miejsca odpoczynku dla turystów wyposażone w ławeczki, stojaki na rowery i zadaszenia czy szlak rowerowy z prawdziwego zdarzenia i spójna informacja turystyczna – to najlepszy przykład dobrej współpracy i wykorzystania funduszy unijnych.

Projekty „Przygoda z Nysą” są modelowym przykładem wykorzystania atutów polsko-saksońskiego terenu przygranicznego w ofercie turystycznej regionu, a także świetnej współpracy samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego i lubuskiego z Saksonią.

Projekty dotyczą wspólnego zagospodarowania turystycznego terenów przy Nysie Łużyckiej pomiędzy Görlitz, Zgorzelcem, Łęknicą i Bad Muskau, w szczególności w zakresie ich przystosowania do turystyki wodnej, pieszej i rowerowej. W ramach projektów powstały m.in. wejścia i wyjścia dla kajakarzy w formie pomostów lub schodów wzdłuż Nysy Łużyckiej, umożliwiając spływ na całej długości rzeki. Marka „Przygoda z Nysą” dała nowe impulsy dla rozwoju turystyki transgranicznej w regionie przy wykorzystaniu rzeki granicznej, tworząc atrakcyjne warunki dla aktywnych form wypoczynku po obu stronach granicy.

Czwarty etap projektu „Przygoda z Nysą” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia na lata 2014-2020. Stanowi kontynuację etapów projektu zrealizowanych ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia z lat 2007-2013.

W ramach IV edycji projektu realizowanych jest szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, które wzbogacą ofertę turystyczną na obszarze wsparcia Programu: powstają ścieżki rowerowe, nowe trakty rowerowo-piesze, mała infrastruktura turystyczna, obiekty rekreacyjne. Szeroko zakrojone są także działania promocyjne – liczne wydarzenia promujące każdy ze stworzonych w ramach projektu produktów (rajdy po szlakach, konkursy wspinaczkowe, warsztaty w wieży Kamera Obscura itp.).

Łączna kwota dofinansowania projektu z funduszy UE to ponad 20 mln zł.