Bliższa współpraca Dolnego Śląska z Krajem Środkowoczeskim

Dziś we wrocławskim ratuszu wraz z Hetmanem Kraju Środkowoczeskiego Jaroslavą Pokorną Jermanovą, podpisaliśmy porozumienie o współpracy obu regionów. To kolejny przykład doskonałej współpracy jaką mamy z naszym południowym sąsiadem.

Dolny Śląsk od wielu lat prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z regionami w Europie i poza nią. Jej fundamentem jest współpraca z najbliższymi sąsiadami, czyli z Czechami i Niemcami. Współpraca z Czechami została podjęta przez samorząd województwa dolnośląskiego jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku, czyli na samym początku utworzenia administracji samorządowej. Zawsze przywiązywano do niej dużą wagę, ponieważ ma niezwykle istotne znaczenie dla regionu, jego mieszkańców, relacji gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych.

Dzięki dzisiejszej decyzji współpraca między Dolnym Śląskiem a Czechami zyska nowy, silny impuls do dalszego rozwoju. Zamierzamy współpracować gospodarczo, turystycznie, ale także w ramach wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, czy biznesowych.

Kraj Środkowoczeski z uwagi na jego centralne położenie oraz dobrą sytuację gospodarczą jest dla nas partnerem szczególnym. Bliskość stolicy Czech oraz mocna i stabilna sytuacja gospodarcza regionu sprawiają, że jest to znakomity partner do współpracy gospodarczej dla Dolnego Śląska. Region ten obejmuje obszar ulokowany wokół Pragi. Kieruje nim 11-osobowy zarząd, a regionalny parlament składa się z 65 osób. Podpisane dziś porozumienie jest pierwszą umową Województwa Dolnośląskiego z województwem  położonym w centrum Republiki Czeskiej, a nie w obszarze przygranicznym.

Dzisiejsza uroczystość to m.in. efekt ubiegłorocznego Dolnośląsko-Czeskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w Pradze. To właśnie tam oraz podczas licznych spotkań dwustronnych rozmawiano o konieczności zacieśnienia współpracy.

Do grona czeskich partnerów regionalnych Dolnego Śląska, obok Krajów Libereckiego, Kralovohradeckiego, Pardubickiego i Ołomunieckiego, dołącza dziś Kraj Środkowoczeski