Post Format

Category

Przyszłość regionu należy budować w oparciu o dobry, ambitny program
uwzględniający interesy wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych
mieszkających na wsi, jak i w mieście

Cezary Przybylski

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest zadaniem dla nas wszystkich. Niezmiernie ważne jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych poprzez programy grantowe skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Cezary Przybylski
Z marszałkiem Cezarym Przybylskim z redakcji Bolec.Info rozmawiał Kazimierz Marczewski
Read More

Zadbam o to, aby nasz region dalej intensywnie się rozwijał, aby był miejscem wyższych zarobków, sprawnej komunikacji, efektywnej służby zdrowia i czystego powietrza

Cezary Przybylski