NIE dla dopalaczy i narkotyków

Problem narkotyków dotyczy zarówno młodzieży polskiej jak i niemieckiej, tej z dużych metropolii, jaki i tej z małych miast i wsi. Pojawienie się dopalaczy, ich dostępność, wpłynęło na metody działania policji. Obecnie niezmiernie istotnym jest podnoszenie świadomości młodych ludzi co do skutków zażywania tych substancji. Edukacja to nasza najważniejsza broń w walce o zdrowie i życie naszych dzieci. Dzięki niej możemy sprawić, że działania producentów dopalaczy będą nieskuteczne, a nasze dzieci bezpieczne.

Dziś, w Görlitz, podsumowaliśmy rezultaty kampanii „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko- niemieckim”, która została przeprowadzona w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia.

Celem projektu było m.in.: zwiększenie intensywności współpracy policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego, podniesienie kompetencji funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko- saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

W ramach projektu przeszkolono blisko 90 funkcjonariuszy policji, przeprowadzono konkurs dla szkół Dopalacze – Zabijacze, zorganizowano ponad 10 imprez masowych dotyczących problematyki narkotyków i dopalaczy, zorganizowano liczne spotkania i seminaria eksperckie. Prowadzona jest także kampania profilaktyczna adresowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, w której do tej pory wzięło udział ponad 9 tys. osób.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansował projekt ze środków EFRR kwotą blisko 2 mln zł.