Nowe drogi i nowe obwodnice na Dolnym Śląsku

Zakończyła się realizacja jednej z ważniejszych inwestycji samorządu województwa czyli przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 oraz budowa dwóch obwodnic miejscowości Nieszczyce
i Brodowice. Dziś właśnie w Brodowicach uroczyście otwarto przebudowaną trasę.

 

Droga wojewódzka nr 323 to droga o długości 65 km łącząca drogę krajową nr 5 w Lesznie z droga krajową nr 3 w Lubinie. Przed laty w ciągu tej drogi znajdowała się przeprawa promowa między miejscowościami Radoszyce a Ciechanów. W październiku 2010 r. samorząd województwa rozpoczął w tym miejscu budowę mostu przez Odrę, który oddany został do użytku w 2012 roku. Następnie instytucja samorządu województwa czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczęła realizacje programu przebudowy drogi 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony wraz z obwodnicami miejscowości Nieszczyce i Brodowice – jako kontynuacji budowy przeprawy przez Odrę. Dziś mieszkańcom tego rejonu oddano do użytku ponad 8 kilometrowy odcinek tej drogi.

– Na to zadanie przekazaliśmy do DSDiK dofinansowanie nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także z budżetu województwa. W sumie to blisko 25 mln zł.  Inwestycja ta zdecydowanie poprawi komunikację mieszkańców województwa dolnośląskiego, w szczególności jego północnej części, czyli powiatu górowskiego i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego z wielkopolską. Ułatwi też wielu mieszkańcom dojazd do pracy w zakładach działających w tym rejonie.  Na pewno też te dwie nowe obwodnice znacząco wpłyną na poprawę  bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców obu miejscowości –  mówił podczas otwarcia marszałek Cezary Przybylski.

Obwodnice Nieszczyc i Brodowic znajdują się w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej dzięki czemu zmniejszy się uciążliwość akustyczna. Poprawi się także stan jakości powietrza.

W ramach przebudowy i rozbudowy DW nr 323 zaplanowano nie tylko przebudowę jezdni i wzmocnienie jej nawierzchni, ale także min. korektę łuków, budowę pasów do lewoskrętu, poprawę geometrii istniejących skrzyżowań, budowę ronda, wykonanie elementów ochrony środowiska i barier energochłonnych, przebudowę i budowę dróg dojazdowych i chodników.