Obwodnica Miękini jest już otwarta

Dolnośląscy kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy Miękini. Droga, która została właśnie otwarta skomunikowała most na Odrze z drogą krajową 94 i drogą wojewódzką 340. Trasa kosztowała ponad 62 miliony złotych z czego 48 mln zł przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Celem tego połączenia drogowego jest przeniesienie transportu po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej oraz odciążenie Miękini poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszary zbudowane, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Nowy odcinek uzupełnia układ komunikacyjny powiatu średzkiego i obszarów położonych na zachód od Wrocławia. Skróci i poprawi jakość obsługi transportowej po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej, bez konieczności przejazdu przez stolicę Dolnego Śląska.
Nowa inwestycja przyniesie również sporą korzyść w zakresie turystyki. Pozwoli na sprawniejszą komunikację np. w kierunku Doliny Baryczy ze Stawami Milickimi czy też w kierunku południowym województwa bogatego w zabytkowe obiekty zamkowe i pałacowe, a także w kierunku Wrocławia stanowiącego centrum kulturalne, oświatowe, historyczne.