Nasz program dla Dolnego Śląska

Założenia

Dolny Śląsk zasługuje na dobry, ambitny program. Program, który zagwarantuje naszemu regionowi rozwój na kolejne lata. Program, który na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim człowieka i jego problemy. Chcę, aby Dolnoślązacy byli dumni ze swojej Małej Ojczyzny. Aby to tutaj chodzili do szkoły, pracowali i rozwijali swoje pasje i zainteresowania.

Poczucie przynależności i identyfikacji z regionem buduje bowiem pozytywne więzi społeczne, pomaga także w realizacji priorytetowych celów i interesów, o które należy wspólnie zabiegać. Zadbam o to, aby Dolny Śląsk był miejscem wyższych zarobków, sprawnej komunikacji, efektywnej służby zdrowia i czystego powietrza.

Nowe drogi / szybsza kolej

Dostępność komunikacyjna to podstawowy warunek rozwoju gospodarczego, nowych inwestycji i tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy. Będziemy systematycznie unowocześniać tabor Kolei Dolnośląskich, aby nasi mieszkańcy podróżowali w wygodnych warunkach i docierali na czas do miejsc pracy, lekarza czy szkoły. Kontynuacja zakupu nowych pociągów to nasz główny cel. Będziemy finansować także inwestycje prowadzone na liniach PKP, aby przywrócić połączenia na nieczynnych obecnie trasach takich jak: Karpacz- Kowary, Jelenia Góra-Lwówek Śląski-Wleń czy Wrocław-Sobótka-Bielawa.

Dokończymy budowę ważnych dla województwa dróg łączących północną część Dolnego Śląska z Zagłębiem Miedziowym i południową częścią regionu. Wesprzemy rozbudowę trzeciego pasa ruchu autostrady A4. Połączymy nasze górskie kurorty wraz z Jelenią Górą z trasą S 3. Położymy duży nacisk na modernizacje dróg wojewódzkich, aby wyprowadzać ruch tranzytowy z miejscowości i zwiększać bezpieczeństwo kierowców.

Praca

Na Dolnym Śląsku powstaną nowe, wysokowartościowe miejsca pracy w innowacyjnych branżach przemysłu, a Dolnoślązacy będą zarabiać jeszcze więcej. Przeznaczymy milionowe dotacje na rozwój innowacyjności naszych rodzimych firm, aby mogły one skutecznie konkurować z zagranicznymi podmiotami.

Plan dla Odry

We współpracy z lokalnymi samorządami oraz rządem podejmiemy działania mające na celu efektywne wykorzystanie potencjału naszej największej rzeki. Zależy nam na przywróceniu Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Dodatkowo sprawimy, że nabrzeże całej Odry znów zacznie tętnić życiem.

Zdrowie

Kluczowym na dzisiaj projektem będzie kontynuacja Program Zapobiegania i Leczenia Nowotworów. Chcę, aby Dolnoślązacy mieli lepszy i szybszy dostęp do opieki obejmującej profilaktykę, diagnostykę i terapię schorzeń onkologicznych. W tym celu dokończymy budowę nowoczesnego Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, wyposażonego w najlepszej jakości sprzęt oraz doposażymy pozostałe wojewódzkie szpitale.

Sport

Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach stanie się sportowo-turystyczą wizytówką
całego Dolnego Śląska i miejscem organizacji mistrzostw rangi światowej. Będziemy także
aktywnie wspierać rozwój sportu młodzieżowego oraz amatorskie kluby sportowe w regionie.

Czyste powietrze

Podejmiemy skuteczną walkę o czyste powietrze dla Dolnego Śląska. Sfinansujemy wymianę pieców na bardziej ekologiczne, aby efektywnie zwalczać smog.

Edukacja i wsparcie rodziny

Będziemy kontynuować program budowy i modernizacji przedszkoli oraz żłobków, aby zniwelować różnice w dostępie do nauczania przedszkolnego na obszarach miejskich i wiejskich. Do 2020 roku w każdej gminie powstaną bezpłatne, nowoczesne przedszkola przygotowane do opieki nad najmłodszymi.

Dolnośląski Senior

Pomoc dla seniorów obejmie zarówno wsparcie dla różnych form aktywność kulturalno- społecznych oraz dofinansowanie projektów integracyjnych. Z funduszy europejskich dofinansujemy budowę Domów dla Seniora, zapewniających całodobową i kompleksową opiekę nad osobami starszymi.

Wsparcie dla sektora pozarządowego

Utworzymy Dolnośląski Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dzięki któremu wesprzemy finansowo i organizacyjne dolnośląskie organizacje pozarządowe. W ramach tego funduszu przeznaczymy na wsparcie NGO blisko 20 milionów złotych rocznie.

Uczelnie wyższe

We współpracy z uczelniami wyższymi będziemy dążyć do realizacji projektów opartych na nowoczesnych badaniach, służących rozwojowi naszych uczelni, komercjalizacji badań naukowych i powstawaniu nowych patentów.