Przyszłość regionu należy budować w oparciu o dobry, ambitny program

Przyszłość regionu należy budować w oparciu o dobry, ambitny program
uwzględniający interesy wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych
mieszkających na wsi, jak i w mieście

Cezary Przybylski