Rusza kolejna edycja „Dolnośląskich Małych Grantów”

Wystartowała trzecia edycja budżetu obywatelskiego – Dolnośląskie Małe Granty.  Do tej pory dzięki DMG zostało zrealizowanych blisko 130 projektów. W tym roku do 750 tys. zł zwiększamy środki, które przeznaczamy na realizację Państwa projektów.

W ubiegłym roku budżet DMG wyniósł 250 tys. zł. W pierwszej połowie tego roku urósł do pół miliona złotych. Obecnie na ten cel przeznaczyliśmy dodatkowe ćwierć miliona złotych.

Dofinansowanie, które można otrzymać w kwocie do 5000 zł można przeznaczyć na realizację projektów: kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych oraz ekologicznych, a także na działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, mniejszości narodowych i etnicznych.

Ten program Samorządu Województwa Dolnośląskiego skierowany jest do nieformalnych grup. By złożyć wniosek, nie trzeba działać w stowarzyszeniu, czy fundacji, wystarczą trzy pełnoletnie osoby, które mają pomysł i chęć działania. Chcemy by te środki były jak najbardziej dostępne, dlatego zadbaliśmy, by aplikowanie o dotacje było jak najmniej skomplikowane i sformalizowane.