Średniowiecze mury w Lwówku Śląskim odzyskują swój blask

Dobiega końca wielka odnowa zabytkowych murów obronnych w Lwówku Śląskim. Gmina realizuje projekt, na który Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał ponad 8,3 mln zł dofinansowania.

W ramach rewitalizacji przewidziano remont łącznie 1350 metrów bieżących murów (w tym ich iluminację), remont Baszty Lubańskiej i Baszty Bolesławieckiej, odnowę fontanny z Czaplą oraz konserwację pomnika Ofiar I Wojny Światowej. Prace obejmują też m.in. zagospodarowanie terenu wokół obiektów wraz z elementami małej architektury czyli odnowienie ścieżek parkowych i terenu wokół fontanny, nowe ławki czy kosze na śmieci.

Dolny Śląsk jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę zabytków w Polsce. Aż ¼ zabytków klasy pałacowo zamkowej w kraju znajduje się właśnie w naszym regionie. Mamy świadomość jak wielkie bogactwo i zarazem odpowiedzialność spoczywa na samorządzie województwa w kwestii ochrony zabytków i dbałości o ich rewitalizacje i odnowę. Dlatego od 2015 roku przeznaczyliśmy z naszego budżetu prawie 20 mln zł na blisko 600 obiektów. Tylko w tym roku – 5 mln zł. Dofinansowujemy prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Warto tu podkreślić, że np. województwo małopolskie na wszystkie projekty zgłoszone w 2018 roku na prace konserwatorskie czy restauratorskie przy zabytkach przekazało kwotę 2,6 mln zł. – wylicza marszałek Cezary Przybylski.

Tylko w tym roku na podobne zadania do rejonu jeleniogórskiego samorząd województwa przekazał kwotę w wysokości 1 mln 750 tys. zł.