Rowerowy Dolny Śląsk

W trakcie

Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności

Program zakłada budowę tras rowerowych służących doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim. Samorządy terytorialne otrzymają na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie każdego Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności znajdą się trasy i przeszkody, dostosowane do różnych grup wiekowych oraz ich umiejętności. W ramach inwestycji powstanie trasa główna o zróżnicowanej trudności, zawierająca co najmniej 10 różnych przeszkód terenowych, a także dodatkowe elementy, jak np.: trasy typu ‘single track’ i pump track, trasy pump mini (bezpieczne dla dzieci 4-7 lat) plac manewrowy, szatnia oraz oświetlenie trasy głównej i placu manewrowego.

Cyklostrada Dolnośląska

Cyklostrada Dolnośląska to koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie i w swoim założeniu ma mieć długość ponad 2000 kilometrów. Projekt poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową. Oparty jest on o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej.

Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Kontakt

kontakt@cezaryprzybylski.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024