Środki unijne dla naszego regionu

Fundusze Europejskie odgrywają ogromną rolę w rozwoju naszego regionu. W latach 2014-2020 dysponowaliśmy kwotą ponad 10 miliardów złotych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu tymi pieniędzmi wykorzystaliśmy wszystkie dostępne środki realizując tysiące przedsięwzięć, które polepszyły życie mieszkańców Dolnego Śląska a także poprawiły stan regionalnej gospodarki. To m.in. dzięki temu jesteśmy dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej.

Wybrane inwestycje

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Gmina Gromadka
• Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła – Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – 23,2 miliona złotych

Gmina Nowogrodziec
• Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Domu Opieki Specjalistycznej – 11,5 miliona złotych

Gmina Osiecznica
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica) – 25,6 miliona złotych

Gmina Warta Bolesławiecka
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – 1,05 miliona złotych

Miasto Bolesławiec
• Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu – 12,7 miliona złotych
• Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławca – 14,8 miliona złotych
• Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – 5,6 miliona złotych

Gmina Bolesławiec
• Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego – 42,6 miliona złotych

Wybrane inwestycje

JELENIA GÓRA

• Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław –Jelenia Góra nr 274 i 311/Kolei Aglomeracyjnej – 22,5 miliona złotych

• Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury – 11,4 miliona złotych

• Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 29 milionów złotych

• Budowa oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze – 25,4 miliona złotych

• Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – 22,8 miliona złotych

• Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – 16,6 miliona złotych

Wybrane inwestycje

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

Gmina Miejska Kamienna Góra
• Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – 12,6 miliona złotych
• Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez, przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta – 12 milionów złotych

Gmina Wiejska Kamienna Góra
• Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę nowego budynku Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z wyposażeniem tego budynku i utworzeniem placu zabaw – 7,4 miliona złotych
• Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 3,8 miliona złotych

Gmina Lubawka
• Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 5,1 miliona złotych

Gmina Marciszów
• Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 19,178 km w miejscowości Marciszów ul. Stroma, Nadrzeczna, Spółdzielcza oraz miejscowościach Ciechanowice i Wieściszowice – 14,4 miliona złotych

Wybrane inwestycje

POWIAT LWÓWECKI

Gmina Lwówek Śląski
• Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim – 9,3 miliona złotych

Gmina Gryfów Śląski
• Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim – 5,2 miliona złotych

Gmina Mirsk
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie – 21 milionów złotych

Gmina Lubomierz
• Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków – 12,3 miliona złotych

Gmina Wleń
• Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu – 8,7 miliona złotych

Wybrane inwestycje

POWIAT ZGORZELECKI

Miasto i Gmina Bogatynia
• Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nieruchomości przy ul. Kilińskiego, Kochanowskiego, Śmiałej, Przodowników Pracy, Piastowskiej w Bogatyni – 1,8 miliona złotych

Miasto i Gmina Pieńsk
• Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – 25,1 miliona złotych
Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec – 5,8 miliona złotych
Miasto i Gmina Węgliniec
• Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec – 5,8 miliona złotych

Miasto Zawidów
• Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie – 946 tysięcy złotych

Gmina Sulików
• Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków południowo zachodniego klastra energii – 14,8 miliona złotych

Miasto Zgorzelec
• Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu – III etap – 13,1 miliona złotych
• Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego – 4,8 miliona złotych

Gmina Zgorzelec
• Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych – 33,4 miliona złotych

Wybrane inwestycje

POWIAT LUBAŃSKI

Gmina Leśna
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik – 5,75 miliona złotych

Gmina Lubań
• Termomodernizacja budynków szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań – 4,3 miliona złotych

Gmina Olszyna
• Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach – 6,5 miliona złotych

Gmina Siekierczyn
• Wsparcie przedsiębiorców – wdrożenie nowej technologii obróbki w zakładzie – 722 tys. zł

Miasto Świeradów-Zdrój
• Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju – 5 mln zł

Wybrane inwestycje

POWIAT KARKONOSKI

Gmina Kowary
• Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w mieście Kowary celem nadania jej dawnej świetności i nadania nowych funkcji. Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3, – przebudowa boiska sportowego, przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego, przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach – 5,1 miliona złotych

Gmina Mysłakowice
• Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy – 9 milionów złotych

Gmina Podgórzyn
• Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie – 20,6 miliona złotych

Gmina Szklarska Poręba
• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – 9,2 milionów złotych

Gmina Piechowice
• Utworzenie centrum edukacyjno-historycznego o nazwie „Kryształowy Pawilon” poświęconego tradycjom i historii produkcji szkła kryształowego w Karkonoszach i Górach Izerskich – 2,9 miliona złotych

Gmina Jeżów Sudecki
• Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim – 7,3 miliona złotych

Gmina Stara Kamienica
• Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy – 2,4 miliona złotych

Gmina Karpacz
• Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury – 5,3 miliona złotych

Gmina Janowice Wielkie
• Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie – 3,9 miliona złotych

Dzięki negocjacjom, które skutecznie prowadziliśmy z Komisją Europejską, Dolny Śląsk na lata 2021-2027 ma do dyspozycji aż 11 miliardów złotych na inwestycje i projekty społeczne, jak na przykład budowa nowych dróg, rozwój kolei, poprawa jakości powietrza i ochrony zdrowia, a także programy dla przedsiębiorców. Dzięki tym środkom utrzymamy niezwykle dynamiczny rozwój naszego regionu, co z bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Kontakt

kontakt@cezaryprzybylski.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024