Wsparcie przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

100%

Wsparcie przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

Siłę i potencjał naszego regionu budują jego przedsiębiorczy mieszkańcy. Od lat wspieramy ich pomysły, ułatwiamy prowadzenie firm, umożliwiamy zaistnienie na rynkach europejskich i globalnych

Wsparcie przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

Going Global – jeden z pierwszych w kraju, regionalny program internacjonalizacji o tak szerokim zakresie. Skierowany do sektora dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wpisujących się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska. W ramach projektu zorganizowano łącznie 13 zagranicznych misji gospodarczych, w których wzięło udział 69 przedsiębiorstw z regionu. Przedsiębiorcy odbyli łącznie blisko 392 spotkania i rozmowy. Projekt finansowany był m.in. z funduszy europejskich.

• Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie i po pandemii – ponad 1 miliard złotych

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Kontakt

kontakt@cezaryprzybylski.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024